Ciganke delimo v štiri skupine
1. učinek dobre karte,

2. karte z slabim učinkom,
3. nepristranske
4. in opisovalne karte.

Nevtralne karte so razdeljene u dve skupini;

1. nevtralne karte z dobrim ali
2. nevtralne karte s slabim vplivom.

 

 

1. Karte z glasovnim učinkom so:
Sreča, dobro obdobje, obetajoč napredek, korist. Pomenijo veliko
moči in gibanja. Pozicije teh kart lahko omilijo slab učinek
(sugestus-)nosilne karte z slabo konotacijo.

Karte dobrega učinka so: Sreča, Zvestoba, Veselje, Sonce, Ljubezen,
Hiša, Presenečenje, Denar, Otrok, Poroka.

2. Karte z slabim učinkom
Napovedujejo zamike v delovanju, žalost, bolezen, občutek
nesrečnosti, psihološke pritiske. Napovedujejo mučna obdobja, ki od
nas zahteva potreben čas za reševanje ovir in težav. Opisujejo
neugoden položaj v ali iz okolice, kar se kaže v različnih položajih
nesoglasja.
Kažejo na pričakovanje nemoči, žalosti, razočaranja in izgub.
Karte z negativnim predznakom so: Tat, Izguba, Sovražnik, Žalost, Smrt, Nesreča.

3. Nevtralne karte
So sicer blage toda njihova narava je lahko pozitivna in vesela ali
pa nakazuje tegobe in obremenitve.

a) nevtralne karte z glasovnim učinkom so:
Sporočilo, Sodnik, Duhovnik, Obisk, Pismo, Mislec, Darilo in Upanje.
Te karte so blage, izid pa ni čisto znan. Narava njihovih sporočil je
vesela in vedra in predstavlja nekaj kar lahko sprejemam z pozitivnim
odstopanjem. Odgovor na vprašanje je odvisen od simbolike
obkroževalnih kart.

b) nevtralne karte z slabim vplivom so:
Prevara,Želja, Manjši denar, Ljubosumje, Težave. Ob vem še nakazujejo
stanje stisk, nezadovoljstva in nemira in nedejavnosti.Odtenki so
pesimistični kar kaže na brezupno obdobje ali pozicijo. Izid je prev
tako odvisen od simbolike bližinskih-obkrožujočih kart.

4. Meta (opisne) karte so:
Vdova, Ljubica in Ljubimec, Vojak.
Z njimi so predstavljene spremljajoče osebe v dani situaciji. Njihov
značaj in njihovo vlogo je treba umestiti in razbrati z pozicijami in
pomeni sosednjih kart.