NeMo Nautilus

TRIMESEČNI PROGRAM NEMO NAUTILUS

Trajanje: 270 minut / Tri do devet seans / Cena: 245,70 € / 0,91 € na minuto

Program za celovito izboljšanje vaše trenutne situacije, ki se dotakne večjih globin in niti vašega energijskega polja in omogoča bolj jasen vpogled v vzroke in posledice vaših lastnih in dejanj drugih ljudi ter zajema:

 brezplačen predhoden pregled in pogovor o vaših potrebah na številki 051 221 432,
 celovito diagnostiko energetskega polja in najbolj izrazitih težav,
 identifikacijo energetskih potencialov in ovir,
 strategijo za razrešitev najbolj izrazitih težav,
 vzorce delovanja za odpravljanje težav,
 kanaliziranje energij,
 splošno razbremenitev.