NeMo Kasper

ENOMESEČNI PROGRAM NEMO KASPER

Trajanje: 90 minut / Ena do tri seanse / Cena: 95,50 € / 0,95 € na minuto

Program za razreševanje nekega akutnega problema, pri katerem se izvede poljubno dolgo IDE branje s površinskim preletom dogajanja v vašem energetskem polju in zajema:

 brezplačen predhoden pregled in pogovor o vaših potrebah na številki 051 221 432,
 diagnostiko energetskega polja in akutne težave,
 strategijo za razrešitev težave,
 vzorec delovanja za odpravljanje težave,
 splošno razbremenitev.